Konstrukcja produktu


Ościeżnica składa się z:

  • belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
  • listew opaskowych.

Ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.